Get Adobe Flash player

PZPn korzysta z dofinansowania zadań
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki:

rok 2020 - 90.000 zł
rok 2021 - 90.000 zł
rok 2022 - 100.000 zł

STATUT

Zarząd PZPn uprzejmie prosi o przesłanie na adres biura propozycji zmian zapisów w Statucie Związku. Na propozycje czekamy do końca kwietnia 2017.

Partnerzy