Get Adobe Flash player

NWZ

Zarząd Polskiego Związku Płetwonurkowania uprzejmie informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków PZPn w dniu 16.11.2018r. o godz. 18:00 we Władysławowie w ośrodku COS OPO,  ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo. W przypadku braku kworum drugi termin wyznacza się w dniu 16.11.2018r. o godz. 18:30.

NADZWYCZAJNE WALNE  ZGROMADZENIE 

POLSKIEGO  ZWIĄZKU  PŁETWONURKOWANIA

16  LISTOPADA  2018  r. 

**************************************************************

PORZĄDEK  ZGROMADZENIA

1.     Otwarcie  Walnego  Zgromadzenia  Delegatów  PZPn  -  Prezes  Związku

2.     Przywitanie  przybyłych

3.     Wybór  protokolantów

4.     Wybór  Komisji  Mandatowej

5.     Wybór  Przewodniczącego Zgromadzenia

6.     Sprawozdanie  Komisji  Mandatowej

7.     Przyjęcie porządku  obrad NWZ PZPn

8.     Przyjęcie  regulaminu obrad  NWZ PZPn

9.     Wybór  Komisji  Uchwał i Wniosków

10. Wybór  Komisji  Skrutacyjnej

11. Sprawozdanie  finansowe  za rok  2017 -  bilans

Głosowanie  nad przyjęciem  sprawozdania  finansowego  za  rok  2017

12. Wybory uzupełniające:

-  do  zarządu  Związku

-  Komisji  Rewizyjnej  Związku

13. Sprawozdanie  Komisji  Skrutacyjnej  z  wyborów

      -  do  zarządu  Związku
      -  Komisji  Rewizyjnej  Związku

14. Przedstawienie  propozycji nowego Statutu PZPn

15. Głosowanie  w  sprawie  przyjęcia nowego Statutu PZPn

16. Przyjęcie  uchwał  Walnego  Zgromadzenia

17. Zakończenie  Walnego  Zgromadzenia