Get Adobe Flash player


Dokumenty (sport)

 Regulaminy i przepisy

  

Regulamin CMAS - Finswimming v2017

 

 

Licencje sportowe (zawodników).

Licencję sportową PZPn uprawniającą do startu w zawodach krajowych uzyskuje się w następujący sposób: - Klub przesyła (e-mailem) listę zawodników ubiegających się o licencję na dany rok wg ustalonego wzoru (Excel) licencje.xls

Akceptowane będą wyłącznie zgłoszenia na załączonym formularzu, w całości wypełnionym prawidłowo. Klub nie przesyła już do Związku kompletu obowiązujących do tej pory dokumentów a przechowuje je w swojej siedzibie (Wzory wymaganych dokumentów pozostają bez zmian). - Wpłaca na konto PZPn 40 zł składki (od 1 stycznia 2020)  za każdego zawodnika

- Licencje międzynarodowe CMAS zamawiane są dla zawodników posiadających licencje krajowe na podstawie listy zawodników przesłanych e-mailem na adres biura Związku. Koszt - 60 zł w terminie do 05 lutego. Ta data jest ostateczna dla wniosków, licencje zamawiane później będą droższe o 80 zł (proporcjonalnie do ilości).

:::

Obowiązująca dokumentacja pozostaje bez zmian, ale przechowywana będzie od tego roku w klubach : - Wniosek o wydanie licencji łącznie z oświdczeniem zawodnika wg. wzoru : wniosek_zaw_2012.pdf ze zdjęciem legitymacyjnym - Oświadczenie rodziców ( w przypadku zawodnika niepełnoletniego) wg. wzoru : oswiadczenie.pdf - Świadectwo lekarskie : lekarskie.pdf

Pamiętać należy także o rocznej opłacie członkowskiej klubu sportowego w kwocie 240 zł (120 zł dla Uczniowskich Klubów Sportowych).

 

Licencje sędziów

Licencje sędziowskie wydaje się na podstawie protokołu ukończenia kursu sędziowskiego z dołączonymi załącznikami: - Wnioskiem sędziego o przyjęcie do PZPn wraz z oświadczeniem sedzia_wniosek.pdf - Kartą informacyjną z danymi osobowymi sedzia_karta.pdf - Zdjęciem legitymacyjnym

Weryfikacja sędziów Weryfikacja została zakończona z końcem roku 2009. Wyjątkowo szczególne przypadki rozpatrywać będzie Prezes lub Komisja Sędziowska.

Licencje trenerów

Licencje trenerskie wydaje się trenerom klubowym na podstawie złożenia odpowiednich dokumentów przez kluby: - Wniosek trenera o przyjęcie do PZPn wraz z oświadczeniem i danymi osobowymi trener_wniosek.pdf - Potwierdzona za zgodność kopia uprawnień trenerskich (pływanie) - Dokument potwierdzający 3 letnie doświadczenie - Zaświadczenie lekarskie od lekarza z uprawnieniami do orzecznictwa sportowego. - Zdjęciem legitymacyjnym

Do końca roku 2016 licencje wydawane są bezpłatnie.

Pytania prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.